Här finner du de utlovade resurserna

– för arbete med färgfrekvenser

I böckerna Managing True Colors-serien förekommer ett antal färgfrekvenser som är kopplade till olika steg.

Nedan finner du resurserna som kan användas istället för guidade visualiseringsövningar och energiövningar som är inspirerade av den andinska-/inkatraditionen.

Självklart väljer du det sätt som passar dig allra bäst!

Vad är Managing True Colors?

Managing True Colors är ett nytt idékoncept för analys, planering och utveckling.

Det kan du läsa mer om i boken Managing True Colors – ett analys-, planerings- och utvecklingsverktyg.

Önskar du veta mer om en av tillämpningarna, kan du läsa boken Dina sanna färger – en guide till ditt nya liv.

Böckerna Managing True Colors och Dina sanna färger

Använd dig gärna av resurserna nedan

Den ultrasvarta frekvensen

Det ultrasvarta ljuset är ett kapitel för sig själv. Svart ljus är en del av det ultravioletta spektrat. Därför är det fullständigt omöjligt att via ett bildspel åskådliggöra den aktuella frekvensen.

Ultravioletta frekvenser återfinns i tre olika klasser: UVA, UVB och UVC och det är UVA som utgör det ultrasvarta ljuset.

För att du ska kunna tillgodogöra sig det svarta ljuset består den resursen av en inspelad visualiseringsövning, till skillnad från de övriga resurserna ovan.

Eftersom så kallad  ”best practise” förhindrar automatisk uppspelning av ljud fungerar den här resursen endast på datorer – EJ på mobila enheter.

Avsiktsförklaring

För att verkligen befästa din och övriga involverade individers avsikt att genomgå och slutföra utvecklingsprojekt, bör du själv och/eller samtliga del­tagare underteckna en avsiktsförklaring.

Detta oavsett det avser affärs-eller verksamhetsutveckling, eller personlig utveckling, såväl inom yrkeslivet som i privatlivet.

Även säljare är betjänta av att underteckna en avsiktsförklaring.

En så till synes enkel åtgärd ökar chansen för att de önskade resultaten uppnås eller i vart fall leder till en relativt hög förväntad måluppfyllelse.

Fyll i formuläret nedan så får du en mall i Word-format till an avsiktsförklaring. Du kan lätt ändra texten i mallen så att den passar ditt/dina syften.