Här finner du den i boken utlovade mallen

Anledningen till att du befinner dig just på den här sidan är att du läser eller har läst någon av böckerna i serien Managing True Colors.

Som utlovat får du nu tillgång till den mall du kan använda  för din uppriktiga avsiktsförklaring (avsedd för och inför dig själv).

Nu är du bara ett klick från själva dokumentet

Använd dig av knappen nedan så kan du ladda hem det utlovade dokumentet! Eftersom det är i Word-format kan du ändra texten så att det passar ditt/dina syfte/-n.

Avsiktförklaringear är användbara i en mängd olika situationer – så håll till godo!